woensdag 23 mei 2018
 
Gladde slang * Meedoen
Meedoen

De gladde slang leidt een geheimzinnig leven. Doordat het gedrag zich zo in het verborgene afspeelt, is deze slang niet gemakkelijk te vinden en is nog lang niet alles bekend over het gedrag. Wat we bijvoorbeeld nog niet goed weten is waar gladde slangen overwinteren en of die plekken altijd even ver verwijderd liggen van het gebied waar ze de zomer doorbrengen. Het doorgeven van waarnemingen met een zo exact mogelijke aanduiding van de vindplek, is daarom extra belangrijk om meer hierover te weten te komen.

Behalve het doorgeven van waarnemingen kan men de gladde slang helpen door mee te helpen bij het terreinbeheer. Veel beheerders hebben niet voldoende tijd of budget om al hun heide- en veengebieden optimaal te beheren. Vrijwilligers kunnen daar dan ook een rol in spelen. Te denken valt daarbij aan het aanleggen van plagselhopen of takkenrillen. Overleg eens met een beheerder van een gebied bij je in de buurt, als dat binnen het verspreidingsgebied van de gladde slang valt. In de buurt van je woonplaats is wel van belang, omdat het weinigen is gegeven om langdurig de motivatie op te brengen om telkens weer naar een verder weg gelegen gebied te gaan.

Als de beheerder wat in je aanbod ziet, kun je een beheerwerkgroep opzetten, bijvoorbeeld in samenwerking met of onder de vlag van een IVN- of KNNV-afdeling of Landschapsbeheer. Voor meer informatie en waar je tips hierover kunt vinden, klik hier.

Een vrijwilliger is op zoek naar reptielen.

Waarnemingen doorgeven

Klik hier om naar Telmee.nl te gaan om je waarnemingen door te geven!

Klik hier om je waarnemingen door te geven via Waarneming.nl

Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid © PlumIT