woensdag 23 mei 2018
 
Adder * Leefomgeving
Waar leeft de adder?

De adder kun je vinden op heidevelden, in hoogveengebieden, in open bos en langs bospaden en bosranden. Het zijn altijd open tot halfopen landschappen, met een zeer gevarieerde vegetatiestructuur. Een dicht bos, of juist een open stuifzand of kort gemaaid heideveld zijn totaal ongeschikt. Vooral in trek zijn de overgangen van droog naar vochtig, zoals dijkjes in hoogveen, venoevers of de overgang van struikheide- naar dopheideveldjes. De meeste kans om er een te zien, heb je op plekken met een grote variatie op een klein oppervlak: een plek met wat heide en pijpenstro, een enkel struikje gagel of een berk en een bodem met kuilen en bulten. Adders overwinteren ondergronds op vorstvrije plekken, die niet onder water komen te staan. Deze overwinteringsplekken worden tientallen jaren achter elkaar gebruikt.

Leefgebied adder (links droge heide - Veluwe) (rechts hoogveen - Aamsveen) - foto's Jelger Herder

Heide habitat - Veluwe

  Hoogveen habitat - Aamsveen

Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid © PlumIT